Umiejętności bez granic

Baner 2021

 

 

Praktyki zawodowe uczniów ZSiPO Nr 1

 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „Wabar” w ZSP Nr 1 w Barlinku od 02 września 2021 roku realizuje projekt „Umiejętności bez granic” w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Wartość dofinansowania to 48 029,00 EUR.,

Projekt realizowany do 01.09.2022 dotyczy mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 12 przedstawicieli kadry. Partnerem zagranicznym jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz/Niemcy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy maja zapewniony pobyt z wyżywieniem, transportem, ubezpieczeniem oraz kieszonkowym.

Celem projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

Uczniowie uzyskają wartość dodaną w postaci wiedzy i umiejętności, których nie mają możliwości zdobywania w szkole – np. innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym TIK) i organizacyjnych. Realizacja projektu pomoże zmienić świadomość ucznia, pokazać mu różne drogi rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcić w nim cechy przedsiębiorcy, wyzwolić inicjatywę, energię do pozytywnego, kreatywnego myślenia i adaptacji w zmieniających się warunkach. Młodzież zwiększy też poczucie tożsamości europejskiej.

Projekt dla kadry ma zaspokoić ich potrzeby: możliwość wprowadzenia innowacji, podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć, szkoleń i jakości pracy z młodzieżą, nawiązania nowych kontaktów, wzrost mobilności. Zakłada on prowadzenie obserwacji w instytucjach szkoleniowych i branżowych w Niemczech, które umożliwią nabycie doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, poznanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co poprawi jakość i innowacyjność ich pracy. Pozwoli na adaptację dobrych praktyk, poznanie zasad potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji, systemu wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy nt. kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, aby dobre pomysły przenieść i wdrożyć do własnej indywidualnej pracy z uczniami. Udział w projekcie to możliwość porównania systemów edukacji i bazy dydaktycznej.

W ramach projektu realizujemy obecnie pierwszy etap rekrutacji uczniów i kadry.

Rekrutacja dotyczy grupy 18 uczniów uczących się w zawodach Technik: ekonomista, informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych, którzy od 09.05.2022 do 20.05.2022 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska w Niemczech. Dla tej grupy uczestników przed wyjazdem realizowane będą zajęcia przygotowujące.

Dla grupy kadry edukacyjnej, która uczestniczyć będzie w job shadowing (obserwacji zajęć) mobilność zaplanowano w terminie od 27.06 do 01.07.2022 r. również w Vitalis w Schkeuditz/k. Lipska.

Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania  w  rozwoju  zawodowym  i  osobistym, wzrostu  kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania kultury Niemiec.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!!

Z Regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia WABAR http://www.wabar.com.pl/ oraz ZSiPO https://zspnr1barlinek.edupage.org/. Można tam również pobrać Formularze Rekrutacyjne.

Formularze rekrutacyjne można pobierać i składać w Sklepiku Szkolnym.

Rekrutacja (I etap) trwa do poniedziałku, 14 marca 2022 r. !

Dokumenty do pobrania: