Praktyka i doświadczenie drogą do sukcesu

Praktyki zawodowe uczniów ZSiPO Nr 1 oraz Job shadowing/szkolenia branżowe kadry kształcenia zawodowego

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej w Barlinku od 02 września 2021 roku realizuje projekt

„Praktyka i doświadczenie drogą do sukcesu”

o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000075649 Konkurs 2022 Runda 1 KA1

KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wartość dofinansowania to 48 029,00 EUR.,

 

Projekt realizowany od września 2022 dotyczy mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 12 przedstawicieli kadry. Organizacja Wspierająca to Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. A. Romockiego „MORRO” w Barlinku. Partnerem zagranicznym/Organizacją Przyjmującą jest Kopernikus M.C.V. s.r.o. – Ostrava – Moravská Ostrava w Republice Czeskiej,

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy maja zapewniony pobyt z wyżywieniem, transport, ubezpieczenie oraz kieszonkowe.

Celem ogólnym projektu jest rozwój osobisty, doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, zwiększenie znajomości j. obcego, stworzenie możliwości mobilności edukacyjnej, poznanie rynku pracy i warunków życia w Europie, zwiększenie świadomości międzykulturowej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wzrost umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz świadomości uczniów i kadry w zakresie zdobycia i rozwijania umiejętności cyfrowych, bezpiecznego i skutecznego korzystania z technologii cyfrowych.
  • Rozwijanie umiejętności specyficznych dla zawodu w oparciu o pracę (staże/praktyki), nabycie przez uczestników kompetencji, doskonalenie umiej. i wiedzy potrzebnej w dalszej nauce i przyszłej pracy.
  • Poznanie i stosowanie najlepszych praktyk, nowych i innowacyjnych metod i technologii pedagogicznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej i pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Praktyki i staże realizowane będą w Ostrawie – 300 tysięcznym mieście w Czechach przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Jest to stolica Kraju Morawsko-Śląskiego, okręgu terytorialnego Kraj Północnomorawski i powiatu Ostrawa. Jest trzecim co do wielkości miastem w Republice Czeskiej.

 

W ramach projektu realizujemy obecnie pierwszy etap rekrutacji uczniów i kadry.

 

Rekrutacja dotyczy grupy 18 uczniów uczących się w zawodach Technik: ekonomista, informatyk, mechanik, pojazdów samochodowych, którzy od 02.05.2022 do 13.05.2022 odbywać będą dwutygodniową praktykę zawodową w EDUCARE ET LABORA s.r.o.  w dynamicznie rozwijającym się przemysłowo mieście Ostrawa. Dla tej grupy uczestników przed wyjazdem realizowane będą zajęcia przygotowujące.

Dla grupy kadry edukacyjnej, która uczestniczyć będzie w job shadowing (obserwacji zajęć) mobilność zaplanowano w terminie od 27.06 do 01.07.2022 r. również w EDUCARE ET LABORA.

Projekt mobilności stwarza uczestnikom możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy, umiejętności oraz ich praktycznego wykorzystania  w  rozwoju  zawodowym  i  osobistym, wzrostu  kompetencji językowych, adaptacji najlepszych praktyk, poznania kultury Czech.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!!

Z Regulaminem rekrutacji można zapoznać się na stronie  Stowarzyszenia WABAR http://www.wabar.com.pl/ oraz ZSiPO https://zspnr1barlinek.edupage.org/. Można tam również pobrać Formularze Rekrutacyjne.

Formularze rekrutacyjne można pobierać i składać w Sklepiku Szkolnym.

01_Regulamin rekrutacji 2022_23_Erasmus+ z załącznikami -formularze

02-Formularz rekrutacji UCZEŃ 2022_23_Erasmus+

03_Formularz rekrutacji KADRA 2022_23_Erasmus+

Rekrutacja (I etap) trwa do piątku, 10 marca 2023 r. !