Praktyki w Czechach

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

na  praktykach zawodowych  w Czechach

 

Uczniowie klas trzecich Technikum zakończyli praktyki zawodowe w Czechach, gdzie przebywali od 02.05.2022 do 13.05.2022 w ramach projektu Erasmus+ „Umiejętności bez granic” KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W Ostrawie 18 uczniów miało szanse podnosić swoje kompetencje zawodowe, doskonalili umiejętności językowe, społeczne i interpersonalne a także rozwijali wrażliwość kulturową realizując praktykę zawodową i uczestnicząc w programie kulturowym.

Miejsca realizacji dwutygodniowych praktyk to przedsiębiorstwa w Ostrawie:

Technik ekonomista –  Account Professional a.s.,

Technik informatyk – TRAMIT spol.sr.o.,

Technik mechanik  – EBG plastics CZ s.r.o. i JT Kovo cz, s.r.o.,

Technik mechanik pojazdów samochodowych – INDEX AUTO s.r.o.; Student; Q-SERVICE Autocentrum Ostrava s.r.o.,.

Zdobyta wiedza i doświadczenie z pewnością będą przydatne na dalszych etapach kształcenia, a także w przyszłym życiu zawodowym. Odbyty staż został udokumentowany m.in. certyfikatami w j. polskim oraz j. angielskim, dokumentami Europass Mobiliność, Kartami Oceny Efektów Kształcenia nabytych podczas kształcenia.

Wyjazd poprzedzony był zajęciami z języka angielskiego oraz w przygotowania kulturowego, pedagogicznego i organizacyjnego. Prowadzący udzielili uczniom wielu praktycznych rad, z których wkrótce mieli szansę skorzystać.

W trakcie pobytu w Czechach, uczniowie korzystali również z programu kulturowego. W Ostrawie zwiedzali Stare Miasto, wieżę widokową w Dolní Vítkovice, ogród botaniczny oraz ZOO, nieczynną już kopalnię Michał (Důl Michal) obecnie Muzeum Górnictwa. Byli na wycieczce na hałdzie kopalnianej Ema, której wnętrze nadal płonie i osiąga temperaturę ok. 1500°C. Spacerowali nad rzeką Ostrawicą, wzięli również udział w koncercie zorganizowanym z okazji 100-lecia klubu piłkarskiego FC Banik Ostrawa, na którym spotkali się z czeskim ministrem kultury panem Lubomírem Zaorálekiem. Niezwykle miłym uwieńczeniem spotkania było zamieszczenie przez pana Ministra wspólnego zdjęcie ze spotkania z naszymi uczniami i opiekunami na jego oficjalnym koncie w mediach społecznościowych.  Oprócz Ostrawy, uczniowie mieli również możliwośc zwiedzić Brno. Oprócz najbardziej znanych zabytków tego miasta, odwiedzili również Centrum Nauki VIDA!

Z pewnością pobyt w Czechach był jedną z pierwszych lekcji samodzielności, niesamowitą przygodą
i doświadczeniem, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy uczestników

 

Zespół projektowy