O nas

Wabar Logo           

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR”

w ZSP Nr 1 w Barlinku

Stowarzyszenie powstało 30 października 2007 r. z inicjatywy grupy nauczycieli ZSP.

„STOWARZYSZENIE JEST DOBROWOLNYM, SAMORZĄDNYM, TRWAŁYM ZRZESZENIEM MAJĄCYM NA CELU ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SZKOLNEMU I POZASZKOLNEMU DZIECI I MŁODZIEŻY, WYTWARZANIU ATMOSFERY ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU DO INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, RODZICÓW I DZIECI, UPOWSZECHNIANIA SPOŁECZNYCH POSTAW W ZAKRESIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA, A TAKŻE PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ORGANIZOWANIA POMOCY MATERIALNEJ I ORGANIZACYJNEJ W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PODEJMOWANIE WSZELKIEJ WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, KTÓRE BĘDĄ PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA WSPIE­RAJĄCE DZIAŁANIE STOWARZYSZENIA.”

 

STOWARZYSZENIE „WABAR” JEST INSTYTUCJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSPIERAJĄCĄ FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO” W BARLINKU, A JEGO CZŁONKOWIE TO GŁÓWNIE NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZSP NR 1. JEST TO PLACÓWKA OŚWIATOWA Z 70 LETNIĄ TRADYCJĄ I BOGATĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ.