Szkolenie kadry edukacyjnej w Niemczech

Szkolenie kadry edukacyjnej w Niemczech                                        W ramach projektu „Kompetencje bez granic” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wabar” w Barlinku 10 osobowa grupa związana z kształceniem zawodowym przez pięć …

PO WER

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Zasada równości szans i niedyskryminacji – …